Assessment of the Newcomen engine’s development potential as heat engine for low temperature waste heat


Článok "Posúdenie vývojového potenciálu Newcomenovho stroja ako tepelného stroja pre nízkoteplotné odpadové teplo"

Okrem skúmania histórie "ohňových strojov" sa venujeme aj ich termodynamickým analýzam. V spolupráci s Dr. Geraldom Μüllerom z University of Southampton skúmame Newcomenov parný stroj s cieľom posúdiť jeho využiteľný potenciál. Tento stroj je zvyčajne zaznávaný pre svoju nízku účinnosť, avšak jeho jednoduchosť a použitie vody ako pracovnej kvapaliny spolu s využitím nízkoteplotného odpadného tepla nás inšpirovalo vytvoriť koncepciu nového stroja s vnútornou kondenzáciou. Tento stroj by mal podobnú alebo lepšiu účinnosť ako konkurenčné technológie, pričom by bol jednoduchší a teda aj cenovo prístupnejší.

Článok bol publikovaný v Journal of Power and Energy v máji 2023.

Medzinárodná konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve


Medzinárodná konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve

V dňoch 7.-8. októbra sa konala v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici medzinárodná konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve.

Viac informácií

ALTHANDEL

ALTHANDEL, o. z.
Dlhá lúka 730/52,
968 01 Nová Baňa
IČO 54342431

AI Website Builder