Medzinárodná konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve

Pri príležitosti tristoročného výročia prvého atmosférického parného stroja sa v dňoch 7.-8. októbra sa konala v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici medzinárodná konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve.

 Medzinárodná konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve

Cieľom konferencie bolo prezentovať najnovšie archeologické, historické a technologické výskumy k téme prvých parných strojov a budov, v ktorých stáli. Na základe reálnych príkladov sa prezentovali rôzne prístupy, ktoré možno použiť za účelom rekonštrukcie tejto priekopníckej technológie a jej prezentovania dnešnej verejnosti. Všeobecnú tému dejín techniky a industriálnej archeológie priblížili aj príspevky predstavujúce nové technológie, archeologické metódy a virtuálnu realitu.

Konferenciu pripravil Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a OZ Althandel a konala sa v atraktívnych priestoroch Starého hradu v Banskej Štiavnici.

Súčasťou konferencie bola aj sprevádzaná prehliadka výstavy „Stroj, ktorý zmenil svet“ a exkurzia na miesto archeologického výskumu strojovne "ohňového" stroja z roku 1722 na Althandli v Novej Bani.

Program konferencie (konferencia bola v anglickom jazyku):

 • David Perrett: The Survivors – Their Story
 • Miroslav Lacko: Mining and Fiscal-Military State: Habsburg Metal Production for Global Markets in the 18th Century
 • Marek Uškrt – Peter Konečný – Milan Palou: Physicians, Soldiers, Diplomats, Engine Builders and Entrepreneurs: Speculative Investments in an Early Modern Gold Mine (Althandel, Nová Bana, 1723-1730)
 • Steve Grudgings: Thomas Newcomen – The Man and His Engines
 • James Greener: Who Was Isaac Potter?
 • Peter Konečný: How to build an Atmospheric Steam Engine Outside of Great Britain: The Engines at Althandel in Nová Baňa and Joseph & Magdalene Shafts in Štiavnické Bane
 • Matej Styk: Archaeological Excavation of the Engine House at Althandel in Nová Bana
 • David Hardwick: Newcomen Engine Buildings in 18th Century Europe: Comparative Architectural History
 • Peter Konečný – David Hardwick: Handling of the Technology and Preserving: Last Atmospheric Steam Engine House in Hungary (Štiavnické Bane, Königsegg shaft, 1758)
 • Gerald Müller – Branislav Mereš: Thermodynamic Assessment of the Newcomen Engine & Its Application to the 1722 Nová Bana Engine
 • Alice Reininger: „... I saw Mr. Kempelins Machine at Work Today ...“: Wolfgang von Kempelen and James Watt
 • Jan van de Veen: Development of Steam Engines in the Netherlands (1750-1850)
ALTHANDEL

ALTHANDEL, o. z.
Dlhá lúka 730/52,
968 01 Nová Baňa
IČO 54342431

Built with Mobirise ‌

HTML Site Generator